Selecteer een pagina

Als psycholoog en onderzoeker naar hoogbegaafdheid heb ik voor het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) onderzoek gedaan naar hoogbegaafden zonder werk. Dat resulteerde in het rapport “Heel slim en toch zonder werk? Hoe kan dat?”. Blijkbaar is dit een intrigerende combinatie, want het rapport trok bij het verschijnen in 2017 erg veel aandacht in de pers. ​Voor het​ onderzoek ​hebben honderd vierenzeventig hoogbegaafde volwassenen die ongewild zonder werk zaten een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Een van de bevindingen in het rapport is dat hoogbegaafde volwassenen een sterke behoefte hebben aan werk dat inhoudelijk zinvol en uitdagend is. Maar ze vinden lang niet altijd werk dat aan deze eisen voldoet. Ik ondersteun een bureau dat zich specialiseert om dergelijke functies te vinden en te matchen met deze doelgroep.

Bruno Emans, psycholoog en onderzoeker

Hoogbegaafd zijn is een gave en het is een genot als anderen daar gebruik van kunnen maken. Door mijn verbeeldingskracht zijn complexe situaties kinderspel en de simpele oplossing lijkt bij de ander een magisch fenomeen. Deze kloof maakt het moeilijk om begrijpelijk over te komen, vanwege het verschil in communicatie. InterIQ begrijpt als geen ander om de relevantie van de hoogbegaafde te vertalen naar waarde voor een organisatie.

Dick Hulzebos, Business Navigator die ontastbare materie voelbaar maakt en internationaal spreker over de beginfase van strategie en innovatie.

Het is zo zonde dat er hoogbegaafden zijn die zonder werk zitten. En dat terwijl ze wel dolgraag hun talenten en expertise willen inzetten en die aan de maatschappij bieden. We zagen ook dat in het onderzoek van Emans et al (2017). Er zijn hoogbegaafden die het niet lukt om aan werk te komen. En er zijn werkgevers die hen beslist kunnen gebruiken. Wat zou het daarom mooi zijn als InterIQ de verbinding kan leggen tussen hoogbegaafden en de plekken waar ze zich ook echt in kunnen zetten. Met hun (vaak hele speciale) talenten en op hun manier. Zowel zij als hun a.s. leidinggevenden hebben soms wat coaching nodig, maar ervaringen laten zien dat, als er een fit is, dit ook buitengewoon veel oplevert voor alle betrokkenen.

Noks Nauta, arts niet praktiserend en A&O psycholoog, publiceert o.a. boeken en artikelen over hoogbegaafde volwassenen (fotocredit: Gijs de Kruijf) 

Als oprichter van werkzoekendenplatform DeBroekriem zie ik iedere dag waar banenzoekers tegenaan lopen. Juist degenen die talenten hebben die niet precies passen in het keurslijf, hebben moeite om op een passende plek terecht te komen. Bij DeBroekriem delen we elkaars kennis, netwerk en enthousiasme met als doel om een baan te vinden. Wat InterIQ doet voor de hoogbegaafde werkzoekende is een heel mooie toevoeging die wij van harte kunnen onderschrijven. Talenten komen op deze manier optimaal tot bloei.

Pieter Vermeer, oprichter werkzoekendenplatform DeBroekriem

Als leiderschapscoach en managementwetenschapper heb ik de afgelopen 3 jaren grootschalig onderzoek gedaan naar de kunst van duurzaam presteren. Uiteindelijk draait alles binnen succesvolle organisaties om het aannemen van de juiste mensen. Maar wie zijn dat? Waarom presteert de ene medewerker wel en de ander niet? En waarom weet die ene professionals zijn prestaties te herhalen, terwijl anderen juist terugvallen? Diploma’s zeggen niets; zelfeffectiviteit, het vertrouwen in de eigen bekwaamheid om bepaalde taken met succes te volbrengen, dat is vandaag de dag de belangrijkste voorspeller van duurzaam presteren. In een grootschalig onderzoek naar 21 persoons- en prestatiekenmerken van duurzaam presterende professionals ondervroeg ik daarnaast vele tientallen CEO’s en topmanagers naar de door hen gebruikte selectiecriteria bij sollicitatieprocedures. Nog immer lijken de meeste bedrijven kandidaten aan te nemen op basis van verkeerde aannames en aspecten als talent (lees hier meer) en kennis (diploma’s en ervaring) veel te hoog te waarderen. Kwalificaties die juist hoogbegaafden vaak moeten missen. Uit het onderzoek blijkt dat het juiste karakter en de fit met de organisatie, en met name met die met de leidinggevende, van cruciaal belang zijn om als organisatie duurzaam te kunnen presteren. Kennis veroudert snel en steeds sneller. Als diploma’s al iets zeggen dat betreft het de toenmalige discipline om de toenmalige kennis te hebben kunnen omzetten in toentertijd belangrijke diploma’s en certificaten.

De uitkomsten van mijn onderzoek naar duurzaam presteren zouden weleens kunnen veroorzaken dat veel bedrijven heel anders naar hun selectieprocedures moeten gaan kijken. In de gemiddelde personeelsadvertentie in de krant zie je nog steeds 2 dingen die steeds weer de boventoon voeren: welke kennis en welke ervaring heb je? Diploma’s zeggen dus niks, het is bijna een valkuil. Na vier jaar weet je tussen 90% -95% van de aangeleerde stof niet meer, zo weten we inmiddels, en van de 5-10% informatie die je nog wel weet, is het merendeel sterk verouderd. Ook ervaring is veel minder belangrijk dan algemeen aangenomen. Dat gaat in sommige gevallen zelfs ten koste van presteren.

Ik ondersteun dan ook van harte het initiatief van InterIQ, een bureau dat zich heeft gespecialiseerd om anders het gebruikelijk selectieproces aan te kijken en juist voor hoogbegaafden die omgevingen en functies te vinden die matchen met deze doelgroep.

Bas Kodden, Center for Leadership & Management Development, Nyenrode Business Universiteit

Al jaren vragen mijn hoogbegaafde cliënten of er ergens een speciaal werving- en selectiebureau voor hun doelgroep is. En nu kan ik daar eindelijk ja op zeggen! Omdat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt is het doodzonde om dit slimme potentieel te laten liggen. Want deze mensen kunnen zich supersnel inwerken in nieuwe inhoud en zij kunnen soms in hun eentje waar u tot nu toe een heel team voor nodig had. Een goede selectie van de vaak eigenzinnige kandidaten is essentieel. InterIQ kent deze doelgroep door en door en ik beveel deze diensten van harte aan.

Frans Corten, loopbaancoach voor hoogbegaafden en andere vreemde vogels sinds 2001